SMED - Redukcja czasów przezbrojeń

Początki SMED:
Opracowana przez dr. Shigeo Shingo, uważanego za czołowego światowego eksperta w dziedzinie usprawnień procesu produkcji. Znany powszechnie jako “Dr. Improvement”. Oprócz SMED, wprowadził także:
• Poka-Yoke
• JIT

SMED (Single Minutes Exchange of Die) – seria technik pozwalająca na dokonanie przezbrojenia w czasie krótszym niż 10 minut.

Całkowity czas przezbrojenia rozumiemy jako czas, który upłynął pomiędzy:
•Wyprodukowaniem ostatniej dobrej partii produktu A
•Wyprodukowaniem pierwszej dobrej partii produktu B

METODOLOGIA S.M.E.D
1) Analiza sytuacji
2) Rozbicie procesu przezbrojenia na serie podstawowych operacji
3) Klasyfikacja operacji na wewnętrzne i zewnętrzne
4) Konwersja operacji wewnętrznych na operacje wykonywane na zewnątrz
5) Redukowanie ilości i czasu operacji zewnętrznych