Nowa logistyka

Podnoszenie poziomu produktywności linii wymaga przejścia do niewielkich pojemników oraz modyfikacji metod pakowania i dostaw.
Nowa logistyka znacznie udoskonala produkcję przez eliminację strat: ułatwia ograniczenie obszarów linii, czego naturalną konsekwencją jest redukcja najbardziej karygodnych strat produkcyjnych, mianowicie strat wynikających ze zbędnego obrotu i oczekiwania.
Nowa logistyka ma działać na korzyść punktu generującego wartość dodaną.
Doskonali dostawy do mniejszych obszarów linii, ponieważ opiera się na przepływie. Jest korzystna nie tylko dla stanowisk pracy, ale również obniża straty własne, głównie związane z zapasami i transportem.


Zastąpienie modelu wózek paletowy + duży kontener modelem regał magazynowy/niewielki pojemnik, co jest jednoznaczne z usytuowaniem modułowych regałów magazynowych spełniających wymagania zasady JIT możliwie najbliżej linii.
Dostawy do linii za pomocą niewielkich pociągów kursujących z dużą częstotliwością. Główna korzyść wynikająca z ręcznie obsługiwanych pojemników zastępujących wielkie kontenery polega na doskonalszej produktywności logistycznej. Drogie w eksploatacji wózki widłowe zastępujemy niewielkimi i zwrotnymi pociągami kursującymi między regałem magazynowym a linią.
Regały magazynowe (dla celów dostawy zapasów do stanowiska pracy) obejmujące przygotowanie zestawów. W niektórych fabrykach wdrażających koncepcje Lean Manufacturing, tradycyjne regały magazynowe znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie linii (generalnie w odległości kilku metrów) oraz zostały modyfikowane w obszarze przygotowawczym; niewielkie „pociągi” dostawcze spełniające wymogi filozofii lean całkiem wyeliminowano ze względu na bliskość regałów magazynowych linii. Umożliwia to wykorzystywanie pochylni oraz wózków pchanych ręcznie w celu ścisłego wdrożenia zasady Just in Time oraz eliminacji wszystkich kosztów związanych z pojazdami . Przed wdrożeniem tej praktyki, konieczne jest opanowanie koncepcji Lean Manufacturing i narzędzi spełniających wymogi zasady just in time.
Konieczny krok: Niewielkie pojemniki Przejście do niewielkich pojemników ułatwia ograniczanie przestrzeni. Jest to warunek wstępny organizacji przepływów zapasów i materiałów pośrednich, ponieważ przechowywanie wszystkich części linii jest łatwiejsze i tym samym możliwa jest produkcja kilku modeli na tej samej linii w odpowiedniej kolejności i w niewielkich partiach na ograniczonej przestrzeni. W rezultacie redukujemy ilość materiałów pośrednich i zapasów oraz skracamy terminy dostaw, zaś praca podlega standaryzacji. Podczas cykli operacyjnych operatorzy wykonują te same czynności.
Logistyka służąca produkcji, a nie odwrotnieNowa logistyka podnosi produktywność linii. Eliminacja strat i organizacja przepływów zgodnie z systemem „zasysania” wyrobów przez klienta dla całej produkcji pomaga wyeliminować straty, w szczególności straty związane z nadprodukcją, zapasami, procesami, oczekiwaniem i transportem.