Obszary doskonalenia w ramach Lean Manufacturing

Zgodnie z zasadą Kaizen polegającą na ciągłym doskonaleniu, Lean Manufacturing nie stanowi stałej metody, lecz opiera się na kreatywności.

Zaawansowane rozwiązanie w ramach Lean Manufacturing:
Wdrożenie filozofii Lean Manufacturing możliwe jest po opanowaniu zasady JIT oraz narzędzi w ramach systemu „zasysania” wyrobów przez klienta. Przykładem takiego wdrożenia jest usytuowanie regałów magazynowych w bezpośrednim sąsiedztwie linii i w obszarze przygotowawczym; czynność tą nazywamy „gromadzeniem” (kitting).
Jak widać na przedstawionej ilustracji, z uwagi na czas przygotowania ulepszono nieco konfigurację zespołu logistycznego, lecz koszt tego obciążenia logistycznego z nawiązką rekompensują zyski produktywności linii:

• Dodatkowe korzyści wynikające z ograniczenia przestrzeni na linii,
• Redukcja strat, w szczególności dotyczących transportu i zapasów: eliminacja pociągów silnikowych i wykorzystanie ręcznej pochylni wraz z prostymi i kompaktowymi regałami linii z automatycznym zwrotem pustych pojemników,
• Redukcja straty związanej z naprawami/odrzutami.