Priorytet dla produktywności linii

Zrozumienie idei Lean Manufacturing oznacza przede wszystkim pełne i dogłębne zrozumienie filozofii jej twórców: stabilności i harmonii organizacji i celów, koncentracji na wartości dodanej oraz jakości. Lean oznacza filozofię myślenia w niewielkich jednostkach organizacyjnych oraz ciągłe doskonalenie...
Stosowanie zasad Lean Manufacturing oznacza przyjęcie podstaw i technik filozofii Lean bez wahania i z determinacją.
Dlaczego produktywność linii traktujemy priorytetowo? Otóż linia montażowa to miejsce, w którym tworzona jest wartość. Jest to również miejsce z największym zagęszczeniem pracy. Ponadto linia to najdroższe miejsce pod względem kosztów produkcji, zagęszczenia pracy oraz inwestycji przedsiębiorstwa. Dlatego właśnie produkcję linii należy traktować priorytetowo; linia to miejsce powstawania wartości dodanej. Jedną ze złotych zasad filozofii Lean jest konieczność eliminacji strat w możliwie najszerszym zakresie w punkcie generującym wartość dodaną tzn. w punkcie montażu. W dalszej części opracowania przekonamy się na przykład jak straty należy „przesunąć” z obszaru linii do procesów wcześniejszych, aby następnie straty te zredukować...